Biometrik İmza Çözümleri

 • İmzalar beyan edilecek şeyler için en klasik yöntemdir
 • Her an erişilebilir
 • Kaybolmaz
 • Transfer edilemez
 • Unutulamaz
 • İzinsiz işlem yapılamaz
 • İspatlayıcıdır
 • Yasalara uygun olarak kullanılır

 

 • Doküman ıslak imza ile imzalanr
 • E-arşiv için taranır
 • Böylece el yazısı analizi ile ilgili tüm bilgiler yok edilir.

Dezavantajları:

 • Bir anlaşmazlık durumunda, sadece arşivden çıkarılabilir.
 • Uzman değerlendirmeleri mümkün değildir.

 

 

 

 

Kopyalanabilir ve Yapıştırılabilir